Natur/Turism

Det finns många intressanta platser inom området, främst för den som är intresserad av historia eller natur.
Här finns en mängd fornlämningar, över 800 stycken. I Osbecks bokskogar finns fornåkrar med odlingsrösen och gamla hålvägar överallt. Det finns många stenar med skålgropar och en fin hällristning.
I området har funnits mer än 30 bronsåldershögar av vilka Lugnarohögen är speciell, dels genom att det finns en skeppssättning inuti och dels genom att man kan gå in i högen. Den är ett av kommunens mest kända besöksmål som varje år besöks av c:a 5 000 personer.  

Linnélärjungen Pehr Osbeck verkade i Hasslöv som präst på 1700-talet och genom allt han skrev ner vet vi mycket detaljer om hur det var i trakten förr i tiden.

Det finns naturreservat, 5 st inom socknen; Osbecks bokskogar, Tjuvhultskärret, Ekered, Pennebo och Matkroksmossen. Här finns markerade vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad. Skåneleden passerar också uppe på åsen.

För turister med natur- och friluftsintresse finns det många möjligheter. Det finns utmärkta vandringsslingor i flera av naturskyddsområdena. Främst är det den unika floran man lägger märke till, men det finns även unika djurarter och den geologiintresserade kan få se drumliner och rullstensåsar.

I Ekered kan man förutom unika orkidéer få se resterna av en by som funnits där sedan 1300-talet och försvann under några år kring 1940.

Den som vill vinterturista kan växla turåkning på skidor med att åka utför på närbelägna Vallåsen. www.vallasen.se