LUP - Lokal utvecklingsplan


Här är 2019-års Lokala utvecklingsplan (LUP).
Se vad vi i Hasslövs byalag jobbar med under året för byn och dess invånare.


Här nedan finns även några av tidiagre års LUP:ar.