Byalagets engagemang

Detta är en ny rubrik som kommit till med senaste uppdateringen av hemsida som gjorts augusti 2018.
Här kommer de bilder och text hamna på de olika engagemang och aktiviteter som Hasslövs byalag ordnar med under året och lägger ut här på hemsidan, de hamnar på startsidan till att börja med.
Detta för att man ska kunna gå tillbaka och se vad som hänt, minnas och glädjas flera gånger om över den fina by vi bor och lever i.


Vikning av byabladen

En del av medlemsavgiften finansierar byabladens varande. Papper, tryckning och distritbution. 2018