Hasslövs Byalag

Kontakta oss på mailadress:
hasslovsbyalag@gmail.com

Byalaget bildades 1980.
Styrelsen består för närvarande av:

 

Ordförande: Ameli Karlsson Tel. 073-0346867        Mail: ameli.karlsson@hotmail.com  

Vice ordf.: Katharina Ejnarsson Tel. 070-2306012  Mail: kathejna@live.se

Sekreterare: Jenny Friström     Tel. 0709-498944       Mail: jennyfristrom@hotmail.com

Kassör: Eva-Lott Uhlin           Tel. 070-6366002       Mail: uhlins@telia.com

Ledamöter:  Bo Bertilsson       Tel. 070-9949702      Mail: bertilssonbo52@gamil.com
                        Daniel Lindblom  Tel. 073-3720140   Mail: daniellindblom684@gmail.com
                        

Bli medlem i Byalaget!

Du får Byabladet varje månad, där du kan se det mesta som händer i Hasslöv.
Som medlem i Hasslövs byalag bidrar du även med en slant till de många aktviteter som vi ordnar under året där bylaget står för en del kostnader.
 

Årsavgift 150 kr för hushåll i Hasslöv och för dig som vill ha Byabladet med e-post.
200 kr för hushåll utanför Hasslöv som vill ha Byabladet med brev.

Betala in på bg nummer 689-6948 eller till någon i styrelsen.
Man kan även swisha in medlemsavgiften till nummer 1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som betalt.

Tack!
Vi ser fram emot ditt bidrag och medlemsskap.