Näring och service

I Hasslöv finns det näringsverksamhet som bidrar till ortens service. Det finns rörfirmor, bokföringsfirma med mäklarrörelse, frisörsalong, snickeri, matservering, åkerier och byggfirmor. Sammanlagt finns det över 100 registrerade företag i Hasslöv. Orten är en lantbruksort med en del skog och det är inom jord- och skogsbruket de flesta företag är registrerade.

I Hasslöv finns en F-6 skola med fritidshem. Den är en friskola med allmän inriktning som drivs av en intresseförening bestående av föräldrar och byalagsrepresentant. Visionen för Hasslövs skola är att vara en sund, trygg och attraktiv skola. Läs mer på www.hasslovsbygdeskola.se

För yngre barn finns det förskolan Hasselbo som drivs tillsammans med Hasslövs skola.
För äldre finns hemtjänst.

Återvinningsstation finns i byn, vid Bygdegården. Kommunens tipp finns i Ahla dit det är mer än 2 mil.

Posten sköts av lantbrevbärare. Det kommer bokbuss varje vecka. Närmsta biblioteksfilial finns i Ö Karup, 3,5 km bort. Närmsta biblioteksfilial i kommunen är i Våxtorp.

Det finns ingen dagligvaruhandel i byn. Inom handel finns växtbutiken Bland Träd och Häck, där det ävenfinns café. Läs mer på www.blandtradohack.se.

På orten finns även företag/företagare som mer indirekt kan locka folk till Hasslöv och som visar på att det går att bedriva näringsverksamhet på landsbygden.


Närliggande service:

Närmsta mack finns i Östra Karup 3 km eller Våxtorp 7 km. Paketutlämning finns i Våxtorp, 7 km. I Våxtorp finns även närmsta bank.

I Våxtorp finns distriktssköterskemottagning. Vårdcentral finns i Laholm dit det är 1,4 mil eller i Allarp 9 km. Apotek finns i Laholm eller MAXI i Mellbystrand. Det närmsta finns i Båstad.