Detta gamla vykort visar en mycket gammal bygd. Här levde människor för 3000 år sedan. Här gick den tidens E6:a förbi.
Läs om Lugnarohögen!     Läs om Flintarpsskatten!    Läs om fornminnesinventeringen!    Gå Osbecksrundan!

Pehr Osbeck anställdes 1750 på Linnés rekommendation som skeppspredikant på ett av Ostindiska kompaniets fartyg, "Prins Carl", och inledde därmed en forskningsresa till södra Kina, där han uppehöll sig i 4 1/2 månad.
Från denna resa, vilken varade i sammanlagt 3 år och som beskrivs i "Dagbok öfver ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752" hemförde Osbeck en rik skörd av nyupptäckta växter (900 arter), tillsammans med andra alster från såväl Kina som Java och Kaplandet. Alltsammans skänkte han till Linné vid hemkomsten. Som tack uppkallade Linné en växt efter sin flitige lärjunge, Osbeckia.

Pehr Osbeck verkade senare som kyrkoherde i Hasslöv, Halland och blev slutligen kontraktsprost och teologie doktor.