Byinformaion

Byn växte fram vid det naturliga vadstället över Stensån. Här passerade forna tiders E6a. Vägar sammanstrålade för farande sedan bronsålder och kanske stenålder. Genom bygden passerade även vägarna där man transporterade järn, ek och ved från Hishults och Våxtorpstrakten till hamnen i Båstad för vidare transport till huvudstaden, Köpenhamn.

Byn ligger vid nordsluttningen av Hallandsås.

Grannorter är Våxtorp där det finns viss service som dagligvaruhandel, bensin, bank och pizzeria samt Östra Karup med bensin och en del butiker. Närmsta större ort är Båstad, i Skåne län, och längre bort Laholm till vilken kommun vi hör.

Större orter med shoppingutbud är främst Ängelholm, men även Halmstad och Helsingborg.

Trakten är dels en jordbruksslätt som genomkorsas av Stensån dels Hallandsås med skog och mossmarker. Stora delar av åsområdet utgörs av naturreservat; 5 st varav ett stort och 4 mindre.

I bygden finns främst gårdar och i bykärnan villor, 12 kommunala hyreslägenheter och 12 kommunala pensionärslägenheter. På åsen finns dessutom många torp och sommarstugor. Även privatäga hyreslägenheter har byggts de senaste åren.

Väg 115 mot Båstad och Våxtorp går genom tätorten. Det är 3 km till E6 och 7 km till väg 24.

Hasslövsborna är helt hänvisade till biltransporter. Det finns ingen bussförbindelse förutom skolskjuts för skolelever från år 7 t om gymnasiet. Dock finns möjlighet att beställa skjuts till bussförbindelsen till Laholm två gånger dagligen i vardera riktningen.
Ska man åka längre bort finns järnvägsstation i Båstad och Laholm och Ängelholms flygplats ligger endast 2 mil bort.

Det går ej att cykla tryggt då 1750 m cykelväg saknas för förbindelse till Ö Karup och Båstad.
I tätorten bor 242 innevånare. I den omgivande landsbygden bor 346 personer. I gamla Hasslövs församling bor det således totalt 578 personer.

Åldersstrukturen följer riksgenomsnittet med för få små barn och förhållandevis många i övre tonåren, som är barn till de många 45- 60 åringarna. Det finns få 20 – 40 åringar och många pensionärer.

2010 fanns det 117 förvärvsarbetande boende i Hasslövs tätort (av 242). Av dessa fanns det 36 som arbetade inom området. Övriga pendlar till sin arbetsplats. Eftersom det är en liten ort som inte bjuder så många arbetstillfällen är det bra att närheten till E6 gör att många ändå väljer att bosätta sig här med alla fördelar det i övrigt innebär.