Hasslövs Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1969 och har ca 150 medlemmar. Vi vårdar Hembygdsgården med samlingar av äldre bruksföremål.

I mangårdsbyggnaden finns en lanthandel, vars verksamhet upphörde 1918. Den ursprungliga inredningen finns kvar och hyllorna är fyllda av varor från andra, nu nedlagda, butiker från orten. I stallet och på ”rännet” visas äldre jordbruksredskap.

Logan kan hyras till festligheter.

”Stugan” kan hyras till mindre sällskap.

För mer information, kontaktuppgifter och aktuellt program se hemsidan nedan:

https://www.hembygd.se/hasslov

Hasslövs Bygdegård

Gå in och kolla på bygdegårdens hemsida för information, kontkat uppgifter samt bokningskalender så man kan se när det är ledigt att hyra.

www.hasslovsbygdegard.se


Hasslövs Skola.


Skolan drivs som en ideell förening, med föräldrastyrning.
Vår pedagogiska inriktning är allmän och det finns inga speciella ideologiska bindningar.
Skolan har F-6, fritidshem samt förskolan Hasselbo.

Vår vision:
Hasslövs bygdeskola är en sund, trygg och attraktiv skola

För mer information tryck på länken nedan:

Hasslövs skola - Den lilla skolan med det stora hjärtat (hasslovsskola.se)  

Anna och Rudolf Nilssons donationsstiftelse

Donationsstiftelsen finns kvar och har ca 100,000 kronor disponibelt för närvarande.

Vi som är i styrelsen är Bo Bertilsson, Mona Tuvesson, Ameli Karlsson och Urban Carlsson.

Har du några önskemål är du välkommen med en ansökan till
Urban Carlsson, Torp Bäckagård , tel 0720-506666 så behandlar
vi din ansökan så snart vi kan.

Utdrag ur stadgarna:
2. Stiftelsens syfte skall vara att stödja ändamål i Hasslövs
församling som gagnar Hasslövs utveckling, kulturella bevarande
eller annat som är positivt för Hasslövs invånare. Stödet kan ges
till föreningar, privatpersoner eller annan
3. Stöd kan ges i olika former, såsom bidrag, räntefria lån eller på
annat sätt som styrelsen finner vällovligt.